Danh sách thí sinh trúng tuyển khóa Văn bằng 1 Đại học Vừa làm vừa học K2021 VB1/TP2 (xem tại đây)

Lễ Khai giảng tổ chức vào lúc 17g30 ngày 25/3/2021 tại số 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM, Hội trường B1-302; Thời khóa biểu sẽ được Trường phát sau buổi Lễ Khai giảng; Nhà trường sẽ gửi thông tin chi tiết cho từng sinh viên theo địa chỉ email mà sinh viên đã cung cấp trong hồ sơ dự tuyển;

Thí sinh vui lòng kiểm tra thông tin về: họ tên, ngày sinh, nơi sinh và chuyên ngành đăng ký tuyển sinh, nếu có sai sót vui lòng liên hệ lại chuyên viên nhận hồ sơ tuyển sinh tại Phòng Đào tạo thường xuyên để điều chỉnh.

Thí sinh nộp hồ sơ bổ sung sau ngày 01/3/2021 các chuyên ngành (Kế toán doanh nghiệp, Quản lý nguồn nhân lực, Luật kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị - lớp học tối, Tài chính, Marketing, Tiếng Anh thương mại; Thương mại điện tử) nếu không có tên trong danh sách trúng tuyển vẫn đi khai giảng, nhận thời khóa biểu và đi học, danh sách trúng tuyển bổ sung sẽ công bố sau ngày 05/4/2021;

Thí sinh của các chuyên ngành không có trong danh sách vui lòng xem Thông báo V/v một số vấn đề liên quan đến tuyển sinh các khóa đại học Vừa làm vừa học K2021 VB1/TP2; K2021 VB2/TP2; K2021 LTCĐ/TP2 và K2021 LTTC/TP2, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.