Danh sách trúng tuyển khóa K2021 VB1/CĐCT4 mở tại Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM (xem tại đây)