Thông báo tuyển sinh Đại học Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2021, mở tại Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại Vĩnh Long

1. Khóa Văn bằng 1 - K2021 VB1/Vĩnh Long 2 (xem tại đây)

2. Khóa Văn bằng 2 - K2021 VB2/Vĩnh Long 2 (xem tại đây)

3. Khóa Liên thông từ Trung cấp - K2021 LTTC/Vĩnh Long 2 (xem tại đây)