Thông báo tuyển sinh Đại học Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2021, mở tại Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương

1. Khóa Văn bằng 1 - K2021 VB1/Bình Dương 3 (xem tại đây)

2. Khóa Văn bằng 2 - K2021 VB2/Bình Dương 3 (xem tại đây)

3. Khóa Liên thông từ trung cấp - K2021 LTTC/Bình Dương 3 (xem tại đây)