Thông báo tuyển sinh Đại học Vừa làm vừa học đợt 4 năm 2021, mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Ninh Thuận

1. Khóa K2021 VB2/Ninh Thuận 4 (xem tại đây)