Thông báo tuyển sinh các khóa VB1, VB2 Đại học Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2021, mở tại Đại học Kinh tế TP.HCM, học tại Cơ sở Nguyễn Văn Linh - Bình Chánh

1. Khóa Văn bằng 1 - K2021 VB1/Bình Chánh 3 (xem tại đây)

2. Khóa Văn bằng 2 - K2021 VB2/Bình Chánh 3 (xem tại đây)