Thông báo tuyển sinh các khóa VB1, VB2 Đại học Vừa làm vừa học đợt 3 và đợt 4 năm 2021, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

1. Khóa Văn bằng 1 - K2021 VB1/TP3 và K2021 VB1/TP4 (xem tại đây)

2. Khóa Văn bằng 2 - K2021 VB2/TP3 và K2021 VB2/TP4 (xem tại đây)