Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 1290/UBND-VX ngày 26/4/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động và người học thực một số nội dung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể:

     1. Khi vào Trường phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc

     2. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, các sự kiện có tập trung đông người, trên phương tiện giao thông công cộng.

     3. Trong thời gian nghỉ Lễ phải tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi lưu trú. Toàn thể viên chức, người lao động thực hiện khai báo lịch trình trong thời gian nghỉ Lễ (từ ngày 30/4/2021 đến ngày 03/5/2021) tại địa chỉ https://forms.gle/UiST5TxLZksxPeZAA.

     Để thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trường đề nghị toàn thể viên chức, người lao động và người học nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên. Các đơn vị quản lý đào tạo, khoa/viện đào tạo thông tin cho người học được biết và thực hiện.