Căn cứ thực tế công tác tuyển sinh đợt 4 năm 2021 (xét tuyển tháng 9/2021), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh những vấn đề liên quan như sau:

1. Các khóa, chuyên ngành mở lớp và thời gian cụ thể:

1.1. Quyết định mở các lớp:

  • Khóa Văn bằng 1 (ký hiệu K2021 VB1/TP4) các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản lý nhân lực (Quản lý nguồn nhân lực cũ), Luật kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị, Tài chính, Marketing, Tiếng Anh thương mại; Thương mại điện tử;
  • Khóa Văn bằng 2 (ký hiệu K2021 VB2/TP4) các chuyên ngành: Tài chính, Tiếng Anh thương mại; Thương mại điện tử; Quản trị; Marketing.

1.2. Thời gian và nội dung cụ thể:

  • Công bố danh sách trúng tuyển: 05/10/2021;
  • Dự kiến thời gian Hướng dẫn và định hướng đầu khóa học: 08/10/2021;
  • Nhận hồ sơ bổ sung đối với các chuyên ngành được mở lớp: hạn cuối đến ngày 08/10/2021 (Trừ khóa K2021 VB2/TP4 chuyên ngành Tài chính; Marketing).

2. Các khóa, chuyên ngành không mở lớp:

Thí sinh các khóa K2021 VB2/TP4 các chuyên ngành không mở lớp sẽ được chuyển hồ sơ sang đợt xét tuyển tháng 12 năm 2021 (xét tuyển đợt 1 năm 2022):

  • Dự kiến thời gian nhận hồ sơ: Đến hết 01/12/2021;
  • Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 17/12/2021;
  • Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 01/2022.

Thí sinh xem thông báo tuyển sinh tại website: http://dttx.ueh.edu.vn (mục Tuyển sinh) sau ngày 10/10/2021.

Trường thông báo cho các thí sinh được biết thông tin và thực hiện. Nếu có những vấn đề chưa rõ, thí sinh vui lòng liên hệ Hotline: 0938527438.

Trân trọng.