Căn cứ thực tế công tác tuyển sinh đợt xét tuyển tháng 3 năm 2021, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh khóa K2021 VB1/TP2; K2021 VB2/TP2; K2021 LTCĐ/TP2 và K2021 LTTC/TP2 những vấn đề liên quan như sau:

1. Trường quyết định mở các lớp:

 • K2021 VB1/TP2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản lý nguồn nhân lực, Luật kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị (lớp học tối), Tài chính, Marketing, Tiếng Anh thương mại; Thương mại điện tử;
 • K2021 VB2/TP2 chuyên ngành: Luật kinh doanh, Quản lý nguồn nhân lực, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị (lớp học tối), Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính, Tiếng Anh thương mại;
 • K2021 LTCĐ/TP2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị (lớp học tối), Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Quản lý nguồn nhân lực, Marketing;
 • K2021 LTTC/TP2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị (lớp học tối), Tài chính, Kinh doanh quốc tế.

2. Thí sinh đăng ký vào các chuyên ngành chưa mở lớp:

2.1. Khóa K2021 VB1/TP2 và K2021 VB2/TP2 sẽ được chuyển hồ sơ sang đợt xét tuyển tháng 6 năm 2021 (khóa K2021 VB1/TP3; K2021 VB2/TP3):

 • Dự kiến thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 01/6/2021;
 • Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 17/6/2021;
 • Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 7/2021;
 • Thí sinh xem thông báo tuyển sinh tại website: http://taichuc.ueh.edu.vn (mục Tuyển sinh) từ ngày 22/3/2021.

2.2. Khóa K2021 LTCĐ/TP2 và K2021 LTTC/TP2 sẽ được chuyển hồ sơ sang đợt xét tuyển tháng 12 năm 2021 (khóa K2022 LTCĐ/TP1; K2022 LTTC/TP1):

 • Dự kiến thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 01/12/2021;
 • Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 17/12/2021;
 • Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 01/2022;
 • Thí sinh xem thông báo tuyển sinh tại website: http://taichuc.ueh.edu.vn (mục Tuyển sinh) từ ngày 29/3/2021.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo cho các thí sinh được biết. Nếu có những vấn đề chưa rõ, thí sinh vui lòng liên hệ Hotline: 0938527438.

Trân trọng.