Căn cứ Thông báo số 1456/TB-ĐHKT-ĐTTX ngày 17 tháng 8 năm 2021 về việc tổ chức ôn và thi Anh văn đầu ra hình thức trực tuyến khóa Đại học Vừa làm vừa học K2020 LTCĐ/Sonadezi 4,

     Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện nghiêm theo các chỉ thị, thông báo về phòng, chống dịch của các cấp, trong các tháng 9, 10, 11/2021, nhà trường đã thực hiện chuyển đổi hình thức thi kết thúc học phần và các kỳ thi tuyển sinh, Anh văn đầu ra, Tin học học đầu ra từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến đối với tất cả các bậc, hệ đào tạo, dẫn đến việc dồn lịch thi, vượt quá khối lượng tổ chức thi tại một số thời điểm. Vì vậy, Trường thông báo đến sinh viên khóa K2020 LTCĐ/Sonadezi 4 và các khóa đăng ký thi ghép các nội dung như sau:

     - Dời ngày thi Anh văn đầu ra theo hình thức trực tuyến đối với sinh viên khóa K2020 LTCĐ/Sonadezi 4 và các khóa đăng ký thi ghép từ ngày 17 tháng 10 năm 2021, lúc 12g30 đến ngày 07 tháng 11 năm 2021, lúc 7g30.

     - Sinh viên xem lịch thi cụ thể trong tài khoản cá nhân tại link: student.ueh.edu.vn, mục “Lịch thi” trước ngày thi 05 (năm) ngày làm việc.

     - Trường sẽ thông báo danh sách thi, số báo danh, phòng thi trực tuyến tại website: www.dttx.ueh.edu.vn (mục thông báo Anh văn đầu ra) từ ngày 01/11/2021.

     - Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, sinh viên liên hệ theo các thông tin sau:

          + Sinh viên khóa K2020 LTCĐ/Sonadezi 4: Thầy Đặng Anh Minh, số điện thoại: 0908196198.

          + Sinh viên các khóa khác đăng ký thi ghép: Cô Nguyễn Thị Hương Trà, số điện thoại: 0903130968; Hoặc Chuyên viên quản lý lớp.

    - Để buổi thi diễn ra thuận lợi, đúng quy chế, sinh viên lưu ý:

          + Xem những lưu ý quan trọng trước và trong ngày thi theo hình thức thi trực tuyến.

          + Tham dự buổi tập huấn, thi thử trực tuyến vào lúc 20g00 ngày 04/11/2021, đường link vào phòng thi thử sẽ gửi đến sinh viên vào ngày 01/11/2021.

       Trên đây là các nội dung về việc thay đổi lịch thi Anh văn đầu ra đối với khóa đại học Vừa làm vừa học K2020 LTCĐ/Sonadezi 4 và sinh viên đăng ký thi ghép. Rất mong các Anh/Chị sinh viên hết sức thông cảm cho nhà trường trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động đến kế hoạch đào tạo chung của Trường.

Phụ lục những lưu ý quan trọng trước và trong ngày thi theo hình thức thi trực tuyến (xem tại đây)

Xem chi tiết bản chính tại đây