Căn cứ Quyết định số 1475/QĐ-ĐHKT-QLĐTTC ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản đối với sinh viên đại học Vừa làm vừa học, từ khóa K2020 đợt 2, tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

     Căn cứ Thông báo số 2400/TB-ĐHKT-QLĐTTC ngày 28 tháng 10 năm 2020 về việc xét đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản - Đại học Vừa làm vừa học;

     Căn cứ thực tế tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo các chỉ thị, thông báo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh phía Nam;

     Căn cứ nguyện vọng của sinh viên về việc có thể hoàn thành chương trình học, các chuẩn đầu ra theo đúng tiến độ, kế hoạch đào tạo, tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp để đáp ứng yêu cầu công việc,

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo các nội dung liên quan đến việc tổ chức ôn và thi Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (CNTTCB) theo hình thức trực tuyến như sau:

1. Nội dung thi: Các kiến thức hiểu biết về CNTTCB, sử dụng máy tính, xử lý văn bản, sử dụng bảng tính, sử dụng trình chiếu, sử dụng Internet cơ bản (Phụ lục đính kèm); Với thời lượng thi 120 phút.

2. Số tiết ôn tập: 30 tiết (2 tín chỉ).

3. Đối tượng đăng ký: Sinh viên khóa K2020 LTCĐ/Sonadezi 4 và sinh viên các khóa khác có nhu cầu.

4. Đối tượng được miễn thi và công nhận đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTTCB:

Sinh viên được miễn thi và công nhận đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTTCB khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

- Văn bằng Trung cấp, Cao đẳng, Cử nhân hoặc Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin.

- Chứng chỉ ứng dụng CNTTCB do các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B.

- Chứng chỉ quốc tế IC3.

5. Thời gian ôn tập (theo hình thức trực tuyến):

- Các buổi tối 3-5-7 (từ 18g00 đến 21g00) từ ngày 19/10/2021 đến ngày 02/11/2021.

- Giảng viên sẽ thông báo link ôn tập trực tuyến qua email do UEH cấp cho sinh viên trước ngày ôn tập.

6. Thời gian thi (theo hình thức trực tuyến):

- Thời gian thi: 12g30 - Chủ nhật, ngày 14/11/2021.

- Sinh viên xem lịch thi cụ thể trong tài khoản học tập cá nhân tại link: student.ueh.edu.vn, mục “Lịch thi” trước ngày thi 05 ngày làm việc.

7. Thủ tục đăng ký ôn, thi trực tuyến: (Sinh viên lưu ý đăng ký đúng thời hạn)

a) Sinh viên thực hiện các nội dung sau:

- Tải file Giấy đăng ký ôn, thi Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTTCB tại link: https://dttx.ueh.edu.vn/uploads/files/DK%20ON%20-%20THI%20CNTT.doc và điền đầy đủ thông tin (Sinh viên không chỉnh sửa mẫu giấy đăng ký);

- Chụp hình thẻ cá nhân 3x4;

- Chụp hình mặt trước Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;

- Gửi file Giấy đăng ký ôn, thi Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTTCB (sau khi đã điền đầy đủ thông tin) và các hình ảnh như trên (đường biên của các hình và các cạnh giấy không lệch quá 15 độ) đến email:

     + Sinh viên khóa K2020 LTCĐ/Sonadezi 4 gửi đến email danganhminh@ueh.edu.vn

     + Sinh viên các khóa khác đăng ký ôn, thi ghép gửi đến email huongtra@ueh.edu.vn

b) Sinh viên đăng ký ôn tập và thi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/10/2021;

c) Sinh viên đăng ký thi nhưng không ôn tập từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/10/2021.

8. Danh sách thi, số báo danh, phòng thi trực tuyến:

Phòng Đào tạo thường xuyên sẽ thông báo tại website: www.dttx.ueh.edu.vn (mục Tin học đầu ra) từ ngày 05/11/2021.

9. Học phí ôn tập và lệ phí thi:

- Học phí ôn tập: 1.080.000 đ/sinh viên.

- Lệ phí thi: 540.000 đ/sinh viên.

- Sau khi gửi giấy đăng ký ôn, thi qua email, sinh viên theo dõi tài khoản học tập cá nhân, khi thấy phát sinh khoản phí ôn, thi phải đóng, sinh viên thực hiện việc đóng phí trực tuyến thông qua cổng thanh toán www.payment.ueh.edu.vn (Cổng 1).

- Phòng Đào tạo thường xuyên chỉ tổ chức ôn tập và thi khi số lượng sinh viên đăng ký tối thiểu là 50 sinh viên.

10. Thông tin liên hệ:

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, sinh viên liên hệ theo các thông tin sau:

     - Sinh viên khóa K2020 LTCĐ/Sonadezi 4: Thầy Đặng Anh Minh, số điện thoại: 0908196198.

     - Sinh viên các khóa khác đăng ký ôn, thi ghép: Cô Nguyễn Thị Hương Trà, số điện thoại: 0903130968; Hoặc Chuyên viên quản lý khóa học.

Trên đây là các nội dung về việc tổ chức ôn và thi Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTTCB đối với khóa đại học Vừa làm vừa học K2020 LTCĐ/Sonadezi 4. Trường thông báo đến các đơn vị liên kết và sinh viên liên quan để biết và thực hiện.

Phụ lục đính kèm (xem tại đây)

Xem chi tiết bản chính tại đây