Thí sinh vui lòng xem thông tin tuyển sinh và làm thủ tục tuyển sinh online tại www.k2019.ueh.edu.vn